mobil: 0902 827 287
e-mail: vb@slovanet.sk

 

 

Tlačová správa november 2007

Slovensko medzi nebom a zemou

Pôsobivé letecké fotografie Vlkolínca vysoko v horách Veľkej Fatry vidíme na obálke novej krásnej reprezentačnej knihy o Slovensku – Medzi nebom a zemou.

Autori, známi slovenskí fotografi, Vladimír Bárta a Vladimír Barta junior si tento názov publikácie nevybrali náhodou.

Rozhodli sa svoje nevšedné, letecké fotografie slovenskej krajiny kombinovať s tradičnými fotografickými pohľadmi zo zeme. Vzniklo tak pozoruhodné dielo, výpoveď o krajine, ktorá akoby bola naozaj, kdesi medzi nebom a zemou. Publikácia má 96 strán, obsahuje 91 farebných fotografií a je doplnená textami v slovenskom a anglickom jazyku.

Publikácia obsahuje úvodný text, základné údaje o Slovenskej republike a prehľad najdôležitejších historických údajov. Obrazom a slovom predstavuje tieto najvýznamnejšie prírodné a historické zaujímavosti Slovenska, mestá, hrady, zámky, kostoly a kláštory, skanzeny a rezervácie ľudovej architektúry, rieky a vodné plochy, prírodné rezervácie, banícke osídlenie, archeologické pamiatky, národné parky a horskú i nížinnú krajinu Slovenska.

Tlačová správa november 2007

Najkrajšie kalendáre Slovenska 2008

Prestížna súťaž, Najkrajšie kalendáre Slovenska, jediná svojho druhu, vstupuje už do svojho jubilejného 16. ročníka. Znova sa očakáva rekordná účasť vystavovateľov aj exponátov. Porota, zložená z odborníkov z oblasti polygrafie, výtvarného umenia, historikov a fotografov bude hodnotiť nástenné, stolové, plagátové a iné kalendáre od vydavateľov z celého Slovenska. V tomto 16. ročníku sa predpokladá väčší počet kalendárov, ktoré vydali slovenské mestá a obce pre svojich občanov. Ešte viac teší, že sa každým rokom zvýšuje ich kvalita. Porota preto bude aj v tomto ročníku osobitne hodnotiť, kalendáre, ktoré vydali mestské úrady a osobitne kalendáre , ktoré vydali obecné úrady. Počet kategórií v ktorých v tomto ročníku budú súťažiť slovenské kalendáre bude celkom…

Celoslovenskú súťaž už tradične vyhlasuje Klub fotopublicistov, so ŠVK Banská Bystrica a ďalšími kultúrnymi inštitúciami, múzeami, galériami a knižnicam z celého Slovenska. Výkonným orgánom je Prezídium Slovenskej kalendárovej tvorby. Reklamnými partnermi súťaže v tomto roku sú Agentúra Dali, Anatex, ABC reklama. Súťaž mediálne podporujú Slovenský rozhlas – Rádio Regina, Obecné noviny, Redakcia Papier a polygrafia, ABC reklama a ďalšie médiá.

Uzávierka 1. kola prihlášok je do 31. decembra. Propozície súťažnej výstavy a prihlášký sú na www.najkalendar.sk

Tlačová správa november 2007

Vladimír Bárta nominovaný
na Osobnosť cestovného ruchu Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva SR každý rok vyhlasuje Osobnosti cestovného ruchu Slovenskej republiky. Medzi nominovanými osobnosťami za rok 2007 je aj najúspešnejší autor a spoluautor reprezentačných, obrazových, kníh a sprievodcov o Slovensku, prezident prestížnej súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska, člen Slovenského syndikátu novinárov, publicista, umelecký fotograf, spolutvorca internetových portálov, bývalý rozhlasový redaktor, vydavateľ, ktorý dlhodobo zviditeľňuje Slovenskú republiku.

Vladimír Bárta, rodák z Banskej Štiavnice, žije a tvorí v Banskej Bystrici, striedavo aj Slovenskej Ľupči a Banskej Štiavnici, ale územie jeho tvorivého pôsobenia je celá Slovenská republika.

• Autorsky a spoluautorsky sa podielal na tvorbe 109 obrazových publikácií čím vedie rebríček slovenských fotografov v počte vydaných kníh. Z toho na 39 spolupracoval, v rokoch 1973-1990 s rôznymi slovenskými a českými vydavateľstvami( Osveta, Šport, Obzor, Pravda, Olympia Praha, Merkur Praha) a ďalších 70 kníh vydal, po revolúcii (1990-2007), v špecializovanom vydavateľstve AB ART press.

• Ako hlavný autor, alebo spoluautor so svojím synom: vytvoril veľké reprezentačné knihy o našej krajine: Slovensko v treťom tisícročí, Slovensko v Európe, Tatry čarovné, Slovenská republika, Slovensko v panorámach, Slovenské hory, Slovenské hrady, Národné kultúrne pamiatky, Slovensko-Slovakia-Slowakei, Nad Slovenskom, Klenoty Slovenska, Slovensko I a II., Slovenské národné parky, Ľudová klenotnica Slovenska , Tatry a Spiš, Krajina môjho srdca, Lesy a ľudia, Slovensko medzi nebom a zemou. Tieto krásne obrazové publikácie sa zapísali do zlatého fondu slovenskej knižnej tvorby.

• V marci 1993 vydal prvú knihu o novej Slovenskej republike . Publikácia, v dvoch mutáciách, Slovensko – Slovakia a Slovensko – Slowakai, nahrádzala ešte neexistujúcu štátnu propagáciu novovzniknutej republiky.

• Knihu Slovenská republika, ktorú vytvoril so svojím synom a bývalým rozhlasovým kolegom Fedorom Mikovičom, v roku 1997 ocenili za Najkrajšiu knihu Slovenska

• V roku 1998 dostal ocenenie Ministra kultúry SR za autorský a vydavateľský počin pri šírení dobrého mena Slovenska za jeho hranicami.

• Svoje fotografie, o krásach a vzácnostiach Slovenska, prezentoval na 30 autorskych výstavách doma i v zahraničí (Praha, Budapešť, Kapošvár, Szeged, Varšava).

• V multimediálnej propagácii Slovenska vytvoril so spoluautormi niekoľko nternetových portálov , napr. www.skiatlas.sk, www.bratislavskyhrad.sk, www.slovakspa.eu, www.slovakcastles.eu a ďalšie.

• Vďaka jeho fotografiám vznikol v r. 1994 prvý multimediálny program o Slovenskej republike .

• Jeho fotografie, v roku 2007, propagovali Slovensko aj na oficiálnej internetovej stránke SACR.

• Jeho fotografie reprezentovali Slovensko aj v knihách zahraničných vydavateľstiev Vestri (Česká republika)Beck (Nemecko), WsiP (Poľská republika).

• Fotografiami i textom zviditeľnoval aj slovenské mestá a regióny v samostatných publikáciách Banská Bystrica,Banská Štiavnica, Banskobystrický samosprávny kraj, Bojnice, Bratislava, Kremnica, Krupina, Nitra, Nový Tekov, Spišská Nová Ves, Tisovec, Tvrdošín a Zvolen.

• Medzinárodná turistická agentúra ACTVALIDAD v Madride v roku 1998 navrhla pre vydavateľstvo AB ART press cenu GRAND GOLD PRIX TO THE INTERNATIONAL QUALITY.

• Kniha Hory, moje hory reprezentovala Slovensko na prestížnej svetovej výstave kníh s horskou tematiku MONTAGNA LIBRY 2004 v talianskych Dolomitoch.

• Publikácia Tatry a Spiš získala v ankete periodika Knižná revue ocenenie Kniha roka 1997 .

• V rokoch 1973-1988, teda celých 15. rokov, autorsky a redakčne pripravoval populárnu rozhlasovú reláciu Rádiovíkend , ktorá propagovala prírodu, pamiatky a cestovný ruch na Slovensku.

• V roku 1987 dostal ocenenie Združenie lanoviek a vlekov za propagáciu lyžiarskeho športu a lyžiarskych stredísk.

• Článkami a fotografiami, od roku 1968, sprístupňoval krásy, zaujímavosti a turistické atrakcie Slovenska aj v mnohých slovenských a českých printových médiách (z existujúcich napr., Krásy Slovenska, Lidé a země, Pravda, Roľnícke noviny, Papier a polygrafia, Slovenka, Slovensko, Život).

• Spolupracoval so Slovenskou televíziou, Štúdio Košice.

• Ako člen redakčnej rady zastupoval Slovensko v československom mesačníku Turista.

• V roku 1988 mu ponúkli pozíciu redaktora renomovaného federálneho vydavateľstva Práce v Prahe. V týždeníku Svět práce mal na starosti zviditeľňovanie Slovenska.

• Je zakladateľom a predsedom Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.

• Je prezidentom prestížnej súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska, ktorá vstupuje do svojho 16. ročníka.

• Od  roku 1990, je riaditeľom vydavateľstva AB ART press, ktoré sa špecializuje na tvorbu reprezentačných, obrazových kníh a sprievodcov o Slovensku.

• Fotografoval nielen na Slovensku aj v Argentíne, Brazílii, Egypte, Japonsku, Kanade, Mexiku, Thajsku, Tunise, USA a mnohých európskych krajinách.

• Spolu so svojím synom Vladimírom na ultraľahkých lietadlách niekoľkokrát obleteli Slovensko a fotografovali slovenské mestá, hrady, krajinu. Letecké pohľady na Slovensko prezentovali v knihách, Slovensko na dlani, Bratislava na dlani, Hrady na dlani, Nad Slovenskom, Slovensko medzi nebom a zemou. Pripravujú ďalšie reprezentačné publikácie s leteckými fotografiami: Slovenské mestá z oblakov a Slovensko z lietadla.

 

 

www.abartpress.sk

www.knihyoslovensku.sk
www.pexeso.eu
www.pohladnice.net
www.magnetky.sk
www.fotoagentura.sk


www.abartpress.sk | www.fotoagentura.sk | www.knihyoslovensku.sk | www.magnetky.sk | www.pexeso.eu | www.pohladnice.net | www.kamnaslovensku.sk | www.slovakcastles.eu | www.hradyazamky.sk | www.bratislavskyhrad.eu | www.slovakspa.eu | www.skiatlas.sk | www.najkalendar.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk | www.fotobook.sk | www.europskemestakultury.sk | www.mestakultury.sk | www.kamvmeste.sk | www.slovenskozlietadla.sk | www.demanovskadolina.eu | www.vysneruzbachy.eu | www.oscadnica.eu | www.vychodna.eu | www.pienap.eu