mobil: 0902 827 287
e-mail: vb@slovanet.sk

 

 

www.fotoagentura.sk

Fotoagenútra AB ART press disponuje širokou ponukou obrazových predlôh, vo forme farebných diapozitívov (rôznych formátov), farebne upravených veľkých scanov, ale aj kvalitných digitálnych obrázkov. Predstavuje široký sortiment dokumentárnych reportážnych a umeleckých fotografií zo Slovenka ale aj iných krajín Európy sveta. Vhodné sú na použitie do kníh, kalendárov, časopisov, plagátov, bilbordov, pohľadníc, prospektov, skladačiek CD a DVD programov. Archivované sú na diapozitívoch, alebo v elektronickej podobe. Zapožičiavanie autorských práv je možné osobným výberom z fotobanky, alebo zaslaním náhľadov e-mailom.

 

 

 

www.abartpress.sk

www.knihyoslovensku.sk
www.pexeso.eu
www.pohladnice.net
www.magnetky.sk
www.fotoagentura.sk


www.abartpress.sk | www.fotoagentura.sk | www.knihyoslovensku.sk | www.magnetky.sk | www.pexeso.eu | www.pohladnice.net | www.kamnaslovensku.sk | www.slovakcastles.eu | www.hradyazamky.sk | www.bratislavskyhrad.eu | www.slovakspa.eu | www.skiatlas.sk | www.najkalendar.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk | www.fotobook.sk | www.europskemestakultury.sk | www.mestakultury.sk | www.kamvmeste.sk | www.slovenskozlietadla.sk | www.demanovskadolina.eu | www.vysneruzbachy.eu | www.oscadnica.eu | www.vychodna.eu | www.pienap.eu