mobil: 0902 827 287
e-mail: vb@slovanet.sk

 

 

AEROFOTO
letecké fotografie na objednávku

Hovorí sa, že najkrajší pohľad na ktorékoľvek mesto, obec, región, firmu a iný objekt je z vtáčej perspektívy – teda z lietadla.

Potvrdiť to môžu profesionálni i amatérski letci, parašutisti, rogalisti a nadšenci iných extrémnych športov. Ostatným smrteľníkom ostáva kochať sa týmito pohľadmi aspoň v knihách s leteckými fotografiami, napr. Slovensko na dlani, Bratislava na dlani, Hrady na dlani a ďalších publikáciách. Pekné letecké fotografie si záujemci môžu vybrať z fotobanky našej fotoagentúry alebo ich môžeme zhotoviť na objednávku, prípadne Vám zhotovíme, adjustovaný fotoobraz v peknom ráme, vkusný prospekt, publikáciu, skladačku, kalendár, pohľadnice a iné reklamné predmety.

Všetko Vám zhotovíme tzv. na kľúč, teda od fotografie až po tlač hotového produktu.

Kontakt: barta@abartpress.sk

 

 

www.abartpress.sk

www.knihyoslovensku.sk
www.pexeso.eu
www.pohladnice.net
www.magnetky.sk
www.fotoagentura.sk


www.abartpress.sk | www.fotoagentura.sk | www.knihyoslovensku.sk | www.magnetky.sk | www.pexeso.eu | www.pohladnice.net | www.kamnaslovensku.sk | www.slovakcastles.eu | www.hradyazamky.sk | www.bratislavskyhrad.eu | www.slovakspa.eu | www.skiatlas.sk | www.najkalendar.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk | www.fotobook.sk | www.europskemestakultury.sk | www.mestakultury.sk | www.kamvmeste.sk | www.slovenskozlietadla.sk | www.demanovskadolina.eu | www.vysneruzbachy.eu | www.oscadnica.eu | www.vychodna.eu | www.pienap.eu