mobil: 0902 827 287
e-mail: vb@slovanet.sk

 

 

Hrady

Medzi najvýznamnejšie a najstaršie kultúrnohistorické pamiatky Slovenska patria hrady. Vznikali od polovice 13. storočia až do 15. storočia, na neprístupných a nedobytných miestach, ako ochrana územia pred nepriateľmi. Strážili vstupy do miest a dôležité obchodné cesty. Boli sídlom zemepánov, ktorí z nich spravovali rozľahlé územia. Väčšina hradov patrila uhorským kráľom ale neskôr sa dostávali do vlastníctva šľachty.

Vývojom vojenskej techniky sa ich ochranná úloha stávala neúčinnou. Postupne strácali na význame a pustli. Tmavé a studené hradné siene neposkytovali ani dostatok pohodlia pre ich obyvateľov. Od 16. storočia si šľachta stavala modernejšie a prístupnejšie sídla v podhradí. Honosné kaštiele reprezentovali rôzne architektonické slohy, od renesancie cez baroko, rokoko, klasicizmus až po novoromantizmus. Okolo kaštieľov vysádzali parky s cudzokrajnými drevinami, fontánami, jazierkami, oranžeriami, jazdiarňami a ďalšími objektmi spríjemňujúcimi život.

Mnohé zo slovenských hradov sú dnes v zrúcaninách Niektoré mali šťastie, že sa zachovali takmer v pôvodnej podobe. Kaštieľov a kúrií, ktoré boli podstatne mladšie, modernejšie sa zachovalo viac.

Využitie týchto pamiatok je rôzne. Sú tu muzeálne expozície, slúžia pre potreby cestovného ruchu, sociálnych, školských a iných inštitúcií.

Najvýznamnejšie a najkrajšie objekty prezentujeme na našej stránke.

Spišský hrad

Na deštrukcii vyspelého fortifikačného komplexu z 1. pol. 12. stor., začiatkom 13. stor., vyrástol románsky hrad s valcovou vežou a palácom, neskôr rozšírený o predhradie, gotický stredný hrad a rozľahlé opevnené nádvorie dolného hradu, slúžiace v 15. stor. za táborisko Jiskrových vojsk. Kráľovský hrad sa, r. 1464, dostal do vlastníctva Zápoľskovcov, potom Turzovcov a Čákiovcov, ktorí... viac

Zvolen

Štvorkrídlový objekt, s centrálnym dvorom, pripomínajúci typ talianskeho mestského paláca, dal pred r. 1382 vystavať kráľ Ľudovít Veľký. Neskorogotická prestavba, v r. 1490-1510, sa sústredila na vybudovanie vonkajšieho opevnenia. Pri renesančnej prestavbe, uskutočnenej po r. 1548, za účasti talianskych fortifikačných staviteľov, v nadstavbe paláca s nárožnými arkierovými vežičkami... viac

     

Banská Štiavnica

Nový zámok
Vystavaný bol v r. 1564-71 ako masívna viac-podlažná hranolová veža s okrúhlymi nárožnými baštami. Za tureckých vojen tvoril článok signalizačne... viac
Starý zámok
predstavuje mestský hrad, v r. 1546-59 v dôsledku osmanského ohrozenia urýchlene prestavaný z opevneného areálu trojloďového románsko-gotického farského kostola. Centrálne nádvorie... viac

 

Humenné

Kaštieľ vznikol na prelome 13. a 14. stor. a spája sa s osudom rodiny Drugetovcov, ktorí vytvorili v tejto lokalite sídlo veľkého feudálneho panstva. Monumentálny štvorkrídlový kaštieľ s nárožnými vežami vybudovali v renesancii prestavbou starého vodného hradu. Vzhľad objektu výrazne ovplyvnila baroková prestavba a neskorobarokové úpravy sa prejavili najmä v interiéroch. V 19. stor. vybudovali okolo kaštieľa park... viac

Hrady

B. Bystrica - mestský hrad • B. Bystrica - Tihániovský kaštieľ • B. Štiavnica - Nový zámokB. Štiavnica - Starý zámok • Beckov • Betliar • Biely Kameň • Blatnica • Bojnický zámok • Branč • Bratislava, kaštieľ Rusovce • Bratislavský hrad • Brekov • Brodzany • Budatínsky zámok • Budimír • Bytča • Bzovík • Čabraď • Čachtický hrad • Červený Kameň • Čičava • Devín • Divín • Dobrá Niva • Dobrá Voda • Dolná Krupa • Dolná Strehová • Dunajská Streda • Fiľakovský hrad • Gelnica • Gýmeš • Hajnáčka • Hanušovce nad Topľou • Holíč • Holumnica • Hričov • Hrušov • Humenné • Jasenov • Kapušiansky hrad • Kežmarský hrad • Klobušice • Komárno • Korlátka • Košický hrad • Kráľovský Chlmec - Csonkavár • Krásna Hôrka • Kremnica • Kunerád • Lednica • Lednické Rovne • Levický hrad • Lietava • Likava • Liptovský hrad • Liptovský Hrádok • Ľubovniansky hrad • Ľupčiansky hrad • Markušovce, kaštieľMichalovce • Mlyňany • Modrý Kameň • Moravany • Muráň • Nitriansky hrad • Nový hrad • Oponice, kaštieľ • Oponický hrad • Oravský hrad • Ostrá Lúka • Ostrý Kameň • Pajštún • Plavecký hrad • Plaveč • Považská Bystrica, kaštieľ Orlové • Považský hrad • Pribylina • Pustý hrad • Revište • Sitno • Sivý Kameň • Sklabiňa • Slanec • Smolenický zámok • Spišský hrad • Starý hrad • StrážkyStrečno • Súľov • Svätý Anton • Šarišský hrad • Šášov • Šomoška • Štítnický hrad • Tematín • Tihányiovský kaštieľ - Banská Bystrica SSM • Topoľčiansky hrad • Topoľčany-Továrniky, kaštieľ • Topoľčianky • Trebišov • Trenčiansky hrad • Turniansky hrad • Veľká Ida • Veľký Kamenec • Viniansky hrad • Vígľašský zámok • Vršatec • Uhrovec • Zborov • Zniev • Zvolenský hrad • Župčany

Viac informácii o slovenských hradoch, zámkoch a kaštieľoch nájdete v obrazových publikáciách vydavateľstva AB ART press, www.knihyoslovensku.sk prípadne na špecializovaných web stránkach www.slovakcastles.eu, www.hradyazamky.sk

 

 

www.abartpress.sk

www.knihyoslovensku.sk
www.pexeso.eu
www.pohladnice.net
www.magnetky.sk
www.fotoagentura.sk


www.abartpress.sk | www.fotoagentura.sk | www.knihyoslovensku.sk | www.magnetky.sk | www.pexeso.eu | www.pohladnice.net | www.kamnaslovensku.sk | www.slovakcastles.eu | www.hradyazamky.sk | www.bratislavskyhrad.eu | www.slovakspa.eu | www.skiatlas.sk | www.najkalendar.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk | www.fotobook.sk | www.europskemestakultury.sk | www.mestakultury.sk | www.kamvmeste.sk | www.slovenskozlietadla.sk | www.demanovskadolina.eu | www.vysneruzbachy.eu | www.oscadnica.eu | www.vychodna.eu | www.pienap.eu