mobil: 0902 827 287
e-mail: vb@slovanet.sk

 

 

Turistické informácie o Slovensku

V rubrike Turistické informácie o Slovensku Vám priblížime najzaujímavejšie lokality turistického ruchu Slovenska. Podľa nasledujúceho triedenia:

Svetové dedičstvo - UNESCO

Banská Štiavnica, Bardejov, Jaskyne slovenské krasu, Karpatské bukové lesy, Spišský hrad, Vlkolínec

BANSKÁ ŠTIAVNICA, staré banícke mesto malebne rozložené na horských svahoch, od 474–749m.n.m., významné európske banské centrum. Najstaršie doklady o dolovaní zlata a striebra sú z r. 1075. Najvýznamnejšie pamiatky: Starý a Nový Zámok, Klopačka, Piarska brána, zvyšky mestského opevnenia, morový stĺp so súsoším sv. Trojice, kostol sv. Kataríny z r. 1488–1491 a súbor 11 budov Banskej a lesníckej akadémie, ktorá bola prvou vysokou školou tohto druhu v Európe (1763).

BARDEJOV, starobylé mesto na východnom Slovensku. Mestské práva získalo v r. 1320. Stredoveký vzhľad sa zachoval dodnes. Na námestí sú meštianske domy, ktoré si zachovali gotický pôdorys, niektoré boli renesančne prestavané. Gotický kostol sv. Egídia z r. 1448 s 11 gotickými, krídlovými oltármi. Uprostred námestia je goticko-renesančná radnica (1505–1509). V Šarišskom múzeu najväčší súbor ikon na Slovensku, zo 16. storočia. Zachované pôvodné mestské opevnenie.

SPIŠSKÝ HRAD, rozlohou patrí medzi najväčšie na Slovensku a najrozsiahlejšie hrady v strednej Európe. Stojí na travertínovom brale, vo výške 634 m, nad mestečkom Spišské Podhradie. Vznikol pravdepodobne v 12. storočí na mieste slovanského hradiska. Na piatich nádvoriach sú zrúcaniny objektov z 13.– 17. storočia. V románskom paláci a kaplnke je expozícia archeologických nálezov.

VLKOLÍNEC, rezervácia ľudovej architektúry v mestskej časti Ružomberok, vo Veľkej Fatre, v nadmorskej výške 718m. Vyše 40 pôvodných, obývaných dreveníc je ukážkou niekdajšej slovenskej horskej dediny. Je to živý skanzen na pôvodnom mieste. Neďaleko je lyžiarsko-turistické stredisko Máliné.

Pamiatky

Hrady
B. Bystrica - mestský hrad • B. Bystrica - Tihániovský kaštieľ • B. Štiavnica - Nový zámokB. Štiavnica - Starý zámok • Beckov • Betliar • Biely Kameň • Blatnica • Bojnický zámok • Branč • Bratislava, kaštieľ Rusovce • Bratislavský hrad • Brekov • Brodzany • Budatínsky zámok • Budimír • Bytča • Bzovík • Čabraď • Čachtický hrad • Červený Kameň • Čičava • Devín • Divín • Dobrá Niva • Dobrá Voda • Dolná Krupa • Dolná Strehová • Dunajská Streda • Fiľakovský hrad • Gelnica • Gýmeš • Hajnáčka • Hanušovce nad Topľou • Holíč • Holumnica • Hričov • Hrušov • Humenné • Jasenov • Kapušiansky hrad • Kežmarský hrad • Klobušice • Komárno • Korlátka • Košický hrad • Kráľovský Chlmec - Csonkavár • Krásna Hôrka • Kremnica • Kunerád • Lednica • Lednické Rovne • Levický hrad • Lietava • Likava • Liptovský hrad • Liptovský Hrádok • Ľubovniansky hrad • Ľupčiansky hrad • Markušovce, kaštieľMichalovce • Mlyňany • Modrý Kameň • Moravany • Muráň • Nitriansky hrad • Nový hrad • Oponice, kaštieľ • Oponický hrad • Oravský hrad • Ostrá Lúka • Ostrý Kameň • Pajštún • Plavecký hrad • Plaveč • Považská Bystrica, kaštieľ Orlové • Považský hrad • Pribylina • Pustý hrad • Revište • Sitno • Sivý Kameň • Sklabiňa • Slanec • Smolenický zámok • Spišský hrad • Starý hrad • StrážkyStrečno • Súľov • Svätý Anton • Šarišský hrad • Šášov • Šomoška • Štítnický hrad • Tematín • Tihányiovský kaštieľ - Banská Bystrica SSM • Topoľčiansky hrad • Topoľčany-Továrniky, kaštieľ • Topoľčianky • Trebišov • Trenčiansky hrad • Turniansky hrad • Veľká Ida • Veľký Kamenec • Viniansky hrad • Vígľašský zámok • Vršatec • Uhrovec • Zborov • Zniev • Zvolenský hrad • Župčany

Viac informácii o slovenských hradoch, zámkoch a kaštieľoch nájdete v obrazových publikáciách vydavateľstva AB ART press, www.knihyoslovensku.sk prípadne na špecializovaných web stránkach www.slovakcastles.eu, www.hradyazamky.sk

Galérie

SNG Strážky
Poschodová budova kaštieľa z rokov 1570-90 je obohatená typickými prvkami spišskej renesancie. Pomerne jednoduchá stavba, s nárožnými vežami, má fasády ukončené štítovou atikou. História kaštieľa sa viaže najmä k rodine Medňanských a ďalších významných rodov Spiša, ktorí tu zhromaždili umelecké zbierky a vzácnu historickú knižnicu. Príťažlivé prostredie kaštieľa dotvára prírodný park a gotický kostol s renesančnou zvonicou. V súčasnosti sú v objekte expozície Slovenskej národnej galérie, ktorá tu sprístupnila galériu L. Medňanského, F. Katonu, rodovú portrétnu galériu, historickú knižnicu a pôvodný dobový mobiliár kaštieľa

SNG Zvolen
ZÁMOK VO ZVOLENE postavili v r. 1370–82 v gotickom slohu, na spôsob talianskych mestských kostolov ,ako letné sídlo uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého. Zachovaná pôvodná gotická dispozícia a renesančné časti vojenského protitureckého opevnenia. Od r. 1969 je v ňom expozícia Slovenskej národnej galérie (stredoveké i moderné zbierky, súborná výstava gotického výtvarného umenia na Slovensku). Na nádvorí sa každoročne v júni a júli konajú Zámocké hry zvolenské. Mesto Zvolen je sídlo Technickej univerzity zameranej na lesníctvo a drevárstvo.

Kaštiele

Betliar, Blatnica, Budmír, Budatín, Budemrice, Bytča, Diviaky, Divín, Dolná Krupa, Huemnné, Markušovce, Mlyňany, Michalovce, Moravany, Necpaly, Palárikovo, Strážky, Sv. Anton, Topoľčianky, Trebišov

KAŠTIEĽ V BYTČI patrí medzi klenoty renesančného staviteľstva na Slovensku. Postavili ho v roku 1571–1574 na mieste pôvodného gotického hradu. Pri kaštieli je Sobášny palác z r. 1601–1606. Má bohatú sgrafitovú ornamentiku. V mestečku sú aj ďalšie pamiatky a je východiskom do jedinečnej prírodnej lokality – Súľovských skál.

KAŠTIEĽ V DOLNEJ KRUPEJ, v klasicistickom slohu z r. 1793–1795, patril rodine Brunswickovcov. Začiatkom 19. st. sa u tejto rodiny zdržiaval Ludwig van Beethoven, ktorý tu údajne zložil Sonátu mesačného svitu. V interiéri je expozícia Slovenského národného múzea. Za kaštieľom je 21ha park a 160?ha lesopark

Múzeá

Stredoslovenské múzeum, Múzeum Spiša, Spišské múzeum, Oravské múzeum, Považské múzeum, SNM Červený Kameň, SBM Banská Štiavnica

Tihányiovský kaštieľ - Banská Bystrica SSM.
Stála prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea je umiestnená v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici - Radvani. Kaštieľ pomenovaný podľa jeho majiteľov, bol pôvodne prízemnou budovou postavenou v prvej polovici 17. storočia v renesančnom slohu. Jeho zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. Posledná rozsiahla prestavba bola v r. 1819, kedy objekt dostal klasicistickú podobu a ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do neorenesančného výrazu. V r. 1972 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku a po komplexnej obnove bol odovzdaný Stredoslovenskému múzeu v Banskej Bystrici.

Oravský hrad
Hrad, kedysi stredisko rozľahlého panstva a centrum Oravskej stolice, má svoje jadro z polovice 13. stor. na vrchole výrazného brala. Za panovania Mateja Korvína a v časoch pôsobenia Jána z Dubovca, objekt rozšírili o paláce stredného hradu. Keď sa r. 1556 Oravský hrad dostal do držby Turzovcov, zaplnili budovami aj dolnú terasu a predpolie i prístupovú cestu zabezpečili dômyselným obranným systémom. Po vymretí oravsko-bytčianskej vetvy rodu, hrad sa stal ústredím komposesorátu, spravovaného volenými riaditeľmi. Z nich Zičiovci sa po požiari r. 1800 zaslúžili o jeho záchranu a r. 1868 zriadením múzea aj o nové využitie hradu.

Spišský hrad
(NKP, zapísaná v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO)
Na deštrukcii vyspelého fortifikačného komplexu z 1. pol. 12. stor., začiatkom 13. stor., vyrástol románsky hrad s valcovou vežou a palácom, neskôr rozšírený o predhradie, gotický stredný hrad a rozľahlé opevnené nádvorie dolného hradu, slúžiace v 15. stor. za táborisko Jiskrových vojsk. Kráľovský hrad sa, r. 1464, dostal do vlastníctva Zápoľskovcov, potom Turzovcov a Čákiovcov, ktorí objekt predstavujúci jedinečnú ukážku vývoja fortifikačného staviteľstva dobudovali do konečnej podoby. Ruina hradu, po stavovských povstaniach, majiteľmi trvalo opusteného a r. 1780 zničeného požiarom, v posledných desaťročiach je postupne konzervovaná.

Červený Kameň
Dnešný hrad vybudovala od základov podnikateľská rodina augsburských Fuggerovcov, v r. 1537-56, ako modernú renesančnú pevnosť s rozľahlými skladovacími pivnicami, na mieste zbúranej gotickej fortifikácie z 13. stor. Pálfiovci po r. 1583 dostavbou a neskoršími úpravami objekt premenili na pohodlné šľachtické sídlo s reprezentačnými priestormi, pri zachovaní pevnostného charakteru stavby. Hrad je využitý na muzeálne účely.

Slovenské banské múzeum
Sústreďuje banícke pamiatky z celého Slovenska do svojich špecializovaných expozícií v Banskej Štiavnici. Starý zámok – odelenie histórie, Nový zámok – protiturecký odboj na Slovensku, Bergericht – geologická expozícia, Kammerhof – banská technika, Múzeum v prírode (skanzen) sústreďuje nadzemné a podzemné pamiatky z Banskej Štiavnice a Slovenska, Galéria Jozefa Kollára.

Považské múzeum-Čičmany, obec s unikátnou architektúrou. Zachovali sa drevenice, ktoré sú vyzdobené charakteristickými bielymi ornamentami. Ornamentami žltými a červeným, na bielom podklade, je zase zdobený ľudový odev. V Radenovom dome je národopisná expozícia. V budove kaštieľa je reštaurácia, neďaleko ubytovňa a lyžiarske vleky.

Kostoly

Biňa, Drážovce, Hronsek, Hronský Beňadik, Jasov, Kalinčiakovo, Košice, Kremnicé Bane, Kopčany, Leles, Miroľa, Skalica, Spišská Kapitula, Stará Halíč, Šaštín, Štítnik, Ulič – Krivé, Žehra, Žíp

KOSTOL A KLÁŠTOR V HRONSKOM BEŇADIKU, základy románskej baziliky sv. Beňadika sú z r. 1075. Gotický trojloďový kostol postavili v r. 1346–1410 a v 16 st. opevnili. V interiéroch sú gotické plastiky a zvyšky gotických fresiek. Neďaleko kláštora je Slovenská brána, kde rieka Hron opúšťa tesné zovretie Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca a vteká do širokej Podunajskej nížiny.

KALINČIAKOVO, románsky kostol z 12. st. s pôvodnými nástennými maľbami. Neďaleko pôvodne barokový kaštieľ z 18. st. klasicisticky prestavaný. Pri obci sú kúpele Margita-Ilona s termálnou vodou 25°C. Asi 10?km od Kalinčiakova je obec Brhlovce, rezervácia ľudovej architektúry, kde sú v tufových stenách vytesané skalné obydlia. Vznikli ako úkryty pri tureckých nájazdoch.

ROMÁNSKA ROTUNDA V SKALICI pochádza z 12. st. Na pôvodný hradný kostolík, v 17. a 18. storočí, nadstavili barokovú kopulu. Ďalšími zaujímavými objektmi sú radnica, kostoly, kláštor a Slovenský kultúrny dom z roku 1905 podľa projektu Dušana Jurkoviča. V Záhorskom múzeu sú expozície archeológie, habánskej keramiky a holíčskej majoliky.

SPIŠSKÁ KAPITULA, mestská pamiatková rezervácia, bola európskou kuriozitou – výlučne kňazská osada z 13. storočia, neskôr sídlo spišského prepošstva a biskupstva. Obývali ju len kňazi – prevažne kanonici a ich služobníctvo. Najhodnotnejší objekt – neskororománska katedrála sv. Martina z r. 1245–1273 s gotickými úpravami. V interiéri gotická freska, z r. 1317, znázorňujúca korunováciu uhorského kráľa Karola Róberta, plastiky, reliéfne epitafy, zvony. Spišská Kapitula je obohnaná hradbami z 1662–1665.

Technické pamiatky

Banská Štiavnica, Čiernohorská železnička, Kolárovo, Kráľová pri Senci, Kremnica, Kvačianska dolina, Medzev, Nitra, Poltár, Sebechleby, Špania dolina, Tomášikovo, Vychylovka

LESNÁ ŽELEZNICA V ČIERNOM BALOGU je jednou z troch úzkokoľajných železničiek na Slovensku. Z celkovej dĺžky 13km sa dnes zachoval len úsek v údolí rieky Čierny Hron. Je vzácnou technickou pamiatkou a turistickou atrakciou, ktorá vedie do lesníckeho múzea v prírode.

VODNÝ MLYN V KOLÁROVE, jediný plávajúci mlyn, ktorý sa podarilo zachovať na Malom Dunaji, pri mestečku na Podunajskej rovine pri sútoku Váhu a Malého Dunaja. V stredoveku tu stál zemný vodný hrad a protiturecká pevnosť.

Archeologické pamiatky

Devín, Iža, Havránok, Veľká Čalomija, Moravany – Ducové

RÍMSKA PEVNOSŤ PRI OBCI IŽA nachádza sa pri Dunaji, 7?km od mesta Komárno. Zvyšky rímskej pevnosti „CASTELLA CELEMANTIA“, ktorá mala rozmery 175×176 m, štyri brány, bašty a civilnú osadu, archeológovia postupne odkrývajú a sprístupňujú celý areál.

Skanzeny

Banská Štiavnica, Bardejovské kúpele, Martin, Humenné, Nitra, Pribylina, Stará Ľubovňa, Svidník, Vychylovka, Zuberec

Rezervácie ľudovej architektúry

Brhlovce, Čičmany, Osturňa, Plavecký Peter, Podbieľ, Sebechleby, Špania Dolina, Veľké Leváre, Vlkolínec, Ždiar

Iné pamiatky

Bradlo, Dukla, Komárno

MOHYLA NA BRADLE, postavená na počesť slovenského vlastenca, politika, vedca a generála francúzskej armády, Milana Rastislava Štefánika, ktorého tu po tragickom skone pochovali. Jedno z vrcholných diel slovenskej architekúry postavili podľa projektu národného umelca Dušana Jurkoviča.

Kultúra

Folklórne festivaly

Detva, Heľpa, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Likava, Myjava, Podhorie, Starý Tekov, Východná, Zuberec

Mestečko Detva charakterizuje typický a stále živý folklór, svojrázne, pekne vyšívané kroje a hudobný pastiersky nástroj – fujara. Každoročne v júli sa v miestnom amfiteátri konajú Podpolianskej folklórne slávnosti, druhý najvýznamnejší folklórny festival na Slovensku

VÝCHODNÁ, obec ležiaca medzi Nízkymi a Západnými Tatrami. Každoročne, začiatkom júla, je dejiskom celoslovenského folklórneho festivalu, počas ktorého sa tu konajú aj výstavy ľudovoumeleckých výrobkov. V amfiteátri sú trvalo inštalované drevené plastiky od ľudových umelcov v životnej veľkosti.

Príroda

Národné parky
Tatranský národný park, Pieninský národný, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Malá Fatra, Národný park Poloniny, Národný park Muránska planina, Národný park Slovenský kras, Národný park Veľká Fatra
Chránené krajinné oblasti (CHKO)
Štiavnické vrchy, Cerová vrchovina, Strážovské vrchy, Malé Karpaty, Biele Karpaty, Ponitrie, Poľana, Horná Orava, Kysuce, Latorica, Vyhorlat, Záhorie, Latorica,
Národné prírodné rezervácie a prírodné pamiatky
Dolina Zeleného plesa, Ďumbier, Kriváň, Kvačianska dolina, Lačnovská dolina, Lednica, Lomnický štít, Lúčky, Manínska tiesňava, Mlyňany, Morské oko, Muráň, Roháče, Silická ľadnica, Súľovské skaly, Šomoška, Šútovský vodopád, Štrbské pleso, Topoľčianky, Veľký Lel, Východoslovenská nižina, Výšné Ružbachy, Zubria obora, Zvolen, Zádielská dolina

MANÍNSKA TIESŇAVA, výrazný vápencový kaňon v Strážovských vrchoch, pri obci Považská Teplá. Prírodná rezervácia (117ha) s množstvom morfologických foriem, vzácnou flórou a faunou. Neďaleko je o niečo menšia, 30ha Kostolecká tiesňava. Tiesňavami prechádza náučný chodník.

ROHÁČSKA DOLINA, najkrajšia časť Západných Tatier. Šesť plies sa nachádza v nadmorskej výške od 1563m do 1718 m. Horská skupina Roháče je dlhá 10km a široká 5km. Prístup na hrebeň Roháčskou dolinou zo severu, alebo Žiarskou dolinou z juhu. Náučný chodník vedie k Roháčskemu vodopádu (18m vysoký).

KAMENNÝ VODOPÁD ŠOMOŠKA sa nachádza na hraniciach s Maďarskom, naďaleko mestečka Fiľakovo. Na ploche 7,90 ha vytvára stĺpovite sa rozpadávajúci čadič, pôsobivý geologický výtvor. Nad kamenným vodopádom stojí gotický hrad, ktorý postavili z bazaltových kvádrov.

VEĽKÝ LEL, prírodná rezervácia (9,14ha), na Veľkolelskom ostrove v záplavovom území Dunaja s lužnými lesmi, ktoré sú domovom vodného vtáctva. Raritou je DROP VEĽKÝ, vzácny chránený vták, v prírodnej rezervácii Zlatná na Ostrove (9 218ha), 12km od mesta Komárna. Kedysi tu žilo asi 80 dropov. Niektoré boli rozptýlené voľné v okolitej prírode.

ZÁDIELSKA DOLINA, 3 km dlhý kaňon v Slovenskom krase, biosférická rezervácioa. Široký je miestami len 10 m. Kolmé vápencové bralá sa dvíhajú do takmer 400m výšky nad dnom doliny. Slovenský kras je najrozsiahlejšie krasové územie v strednej Európe (440 km2). Nachádza sa tu 47 jaskýň, 55 priepastí a ďalšie krasové výtvory. Prístupné jaskyne sú: Domica, Jasov a Gombasek. Raritou je Silická ľadnica s 12m vysokým ľadopádom.

Vodné nádrže

Banská Štiavnica, Domaša, Hriňová, Klenovec, Kráľová, Liptovská Mara, Málinec, Oravská priehrada, Piešťany-Sĺňava, Sivec-Ružín, Zemplínska šírava

OTTERGRUNDSKÉ JAZERO V BANSKEJ ŠTIAVNICI, súčasť vodohospodárskeho systému na pohon banských strojov a čerpadiel. V okolí mesta bolo vyše 40 vodných nádrží. Dnes sa zachovalo len okolo 20 jazier. Slúžia prevažne na rekreačné účely. Najznámejšie sú: Počúvadlo, Richňavské, Piarske a Klopašské, Klinger, Hodruša, a Rozgrung.

LIPTOVSKÁ MARA, vodná nádrž na rieke Váh, pri meste Liptovský Mikuláš. Rozloha 21,6km2, hĺbka 43m. Významná rekreačná oblasť, východisko do pohorí Nízke a Západné Tatry, Chočské vrchy, ale aj k drevenému artikulárnemu kostolu v obci Svätý Kríž (12km).

Jaskyne

Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa,
Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Važecká jaskyňa,

DEMÄNOVSKÁ JASKYŇA SLOBODY, najkrajšia a najznámejšia slovenská jaskyňa. Objavená bola v r. 1921. Celková dĺžka 7007m, pre verejnosť prístupný okruh (1870m). Mohutné priestory (5 poschodí) s bohatou kvapľovou výzdobou rôznych tvarov a farieb. Neďaleko je Demänovská ľadová jaskyňa. Na konci Demänovskej doliny je lyžiarsko turistické stredisko Jasná (hotely, chaty, lanovky), východisko na hrebeň Nízkych Tatier.

DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA, najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku. Prehliadková trasa mieria 475m. Na dne je ľad hrubý až 22m. Najväčšia sieň je dlhá 72m a vysoká 7-10m. Pod jaskyňou, v údolí Hnilca, leží osada Dobšinská Ľadová Jaskyňa, známa aj voľným chovom horských koní.

Aktivity

Kúpanie
Termálne kúpaliská celoročné a aquaparky
Liptovský Mikuláš – Tatralandia, Poprad – Aquacity, Senec Aquathermal
Termálne kúpaliská sezónne (letné)
Južné Slovensko

Dolná Strehová, Dudince, Dunajská Streda, Horné Saliby, Gabčíkovo, Komárno, Levice – Kalinčiakovo, Margita a Ilona, Nové Zámky, Patince, Podhájska, Poľný Kesov, Santovka, Sládkovičovo – Vincov les,Štúrovo, Topoľníky, Veľký Meder, Vinica,
Stredné Slovensko
Bánovce nad Bebravou, Bojnice, Bystričany – Chalmová, Kováčová, Kremnica, Piešťany – Eva, Piešťany – Sĺňava II, Sklené Teplice, Sliač, Vyhne
Severné Slovensko
Bešeňová, Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš, Mošovce, Oravice, Poprad, Rajec, Rajecké Teplice, Turčianske Teplice, Vrbov, Vyšné Ružbachy
Iné zariadenia poskytujúce wellness
Sielnica – hotel Kaskády, Tatranská Javorina – hotel Kolowrat

Lyžovanie

Zdravie

Kúpele
Termálne liečivé kúpele

Kúpele Bardejovské, Kúpele Bojnice, Kúpele Brusno, Kúpele Číž, Kúpele Dudince, Kúpele Korytnica, Kúpele Kováčová, Kúpele Lučivná, Kúpele Lúčky, Kúpele Nimnica, Kúpele Nový Smokovec, Kúpele Piešťany, Kúpele Rajecké Teplice, Kúpele Sklené Teplice, Kúpele Sliač,
Kúpele Smrdáky, Kúpele Štós, Kúpele Štrbské Pleso, Kúpele – Tatranské Matliare, Kúpele Trenčianske Teplice, Kúpele Turčianske Teplice, Kúpele Ružbachy, Kúpele Železnô

 

 

www.abartpress.sk

www.knihyoslovensku.sk
www.pexeso.eu
www.pohladnice.net
www.magnetky.sk
www.fotoagentura.sk


www.abartpress.sk | www.fotoagentura.sk | www.knihyoslovensku.sk | www.magnetky.sk | www.pexeso.eu | www.pohladnice.net | www.kamnaslovensku.sk | www.slovakcastles.eu | www.hradyazamky.sk | www.bratislavskyhrad.eu | www.slovakspa.eu | www.skiatlas.sk | www.najkalendar.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk | www.fotobook.sk | www.europskemestakultury.sk | www.mestakultury.sk | www.kamvmeste.sk | www.slovenskozlietadla.sk | www.demanovskadolina.eu | www.vysneruzbachy.eu | www.oscadnica.eu | www.vychodna.eu | www.pienap.eu