mobil: 0902 827 287
e-mail: vb@slovanet.sk

 

 

Kultúra

Hrady

B. Bystrica - mestský hrad • B. Bystrica - Tihániovský kaštieľ • B. Štiavnica - Nový zámokB. Štiavnica - Starý zámok • Beckov • Betliar • Biely Kameň • Blatnica • Bojnický zámok • Branč • Bratislava, kaštieľ Rusovce • Bratislavský hrad • Brekov • Brodzany • Budatínsky zámok • Budimír • Bytča • Bzovík • Čabraď • Čachtický hrad • Červený Kameň • Čičava • Devín • Divín • Dobrá Niva • Dobrá Voda • Dolná Krupa • Dolná Strehová • Dunajská Streda • Fiľakovský hrad • Gelnica • Gýmeš • Hajnáčka • Hanušovce nad Topľou • Holíč • Holumnica • Hričov • Hrušov • Humenné • Jasenov • Kapušiansky hrad • Kežmarský hrad • Klobušice • Komárno • Korlátka • Košický hrad • Kráľovský Chlmec - Csonkavár • Krásna Hôrka • Kremnica • Kunerád • Lednica • Lednické Rovne • Levický hrad • Lietava • Likava • Liptovský hrad • Liptovský Hrádok • Ľubovniansky hrad • Ľupčiansky hrad • Markušovce, kaštieľMichalovce • Mlyňany • Modrý Kameň • Moravany • Muráň • Nitriansky hrad • Nový hrad • Oponice, kaštieľ • Oponický hrad • Oravský hrad • Ostrá Lúka • Ostrý Kameň • Pajštún • Plavecký hrad • Plaveč • Považská Bystrica, kaštieľ Orlové • Považský hrad • Pribylina • Pustý hrad • Revište • Sitno • Sivý Kameň • Sklabiňa • Slanec • Smolenický zámok • Spišský hrad • Starý hrad • StrážkyStrečno • Súľov • Svätý Anton • Šarišský hrad • Šášov • Šomoška • Štítnický hrad • Tematín • Tihányiovský kaštieľ - Banská Bystrica SSM • Topoľčiansky hrad • Topoľčany-Továrniky, kaštieľ • Topoľčianky • Trebišov • Trenčiansky hrad • Turniansky hrad • Veľká Ida • Veľký Kamenec • Viniansky hrad • Vígľašský zámok • Vršatec • Uhrovec • Zborov • Zniev • Zvolenský hrad • Župčany

Viac informácii o slovenských hradoch, zámkoch a kaštieľoch nájdete v obrazových publikáciách vydavateľstva AB ART press, www.knihyoslovensku.sk prípadne na špecializovaných web stránkach www.slovakcastles.eu, www.hradyazamky.sk

Galérie

SNG Strážky
Poschodová budova kaštieľa z rokov 1570-90 je obohatená typickými prvkami spišskej renesancie. Pomerne jednoduchá stavba, s nárožnými vežami, má fasády ukončené štítovou atikou. História kaštieľa sa viaže najmä k rodine Medňanských a ďalších významných rodov Spiša, ktorí tu zhromaždili umelecké zbierky a vzácnu historickú knižnicu. Príťažlivé prostredie kaštieľa dotvára prírodný park a gotický kostol s renesančnou zvonicou. V súčasnosti sú v objekte expozície Slovenskej národnej galérie, ktorá tu sprístupnila galériu L. Medňanského, F. Katonu, rodovú portrétnu galériu, historickú knižnicu a pôvodný dobový mobiliár kaštieľa

SNG Zvolen
ZÁMOK VO ZVOLENE postavili v r. 1370–82 v gotickom slohu, na spôsob talianskych mestských kostolov ,ako letné sídlo uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého. Zachovaná pôvodná gotická dispozícia a renesančné časti vojenského protitureckého opevnenia. Od r. 1969 je v ňom expozícia Slovenskej národnej galérie (stredoveké i moderné zbierky, súborná výstava gotického výtvarného umenia na Slovensku). Na nádvorí sa každoročne v júni a júli konajú Zámocké hry zvolenské. Mesto Zvolen je sídlo Technickej univerzity zameranej na lesníctvo a drevárstvo.

Múzeá

Stredoslovenské múzeum, Múzeum Spiša, Spišské múzeum, Oravské múzeum, Považské múzeum, SNM Červený Kameň, SBM Banská Štiavnica

Tihányiovský kaštieľ - Banská Bystrica SSM.
Stála prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea je umiestnená v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici - Radvani. Kaštieľ pomenovaný podľa jeho majiteľov, bol pôvodne prízemnou budovou postavenou v prvej polovici 17. storočia v renesančnom slohu. Jeho zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. Posledná rozsiahla prestavba bola v r. 1819, kedy objekt dostal klasicistickú podobu a ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do neorenesančného výrazu. V r. 1972 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku a po komplexnej obnove bol odovzdaný Stredoslovenskému múzeu v Banskej Bystrici.

Oravský hrad
Hrad, kedysi stredisko rozľahlého panstva a centrum Oravskej stolice, má svoje jadro z polovice 13. stor. na vrchole výrazného brala. Za panovania Mateja Korvína a v časoch pôsobenia Jána z Dubovca, objekt rozšírili o paláce stredného hradu. Keď sa r. 1556 Oravský hrad dostal do držby Turzovcov, zaplnili budovami aj dolnú terasu a predpolie i prístupovú cestu zabezpečili dômyselným obranným systémom. Po vymretí oravsko-bytčianskej vetvy rodu, hrad sa stal ústredím komposesorátu, spravovaného volenými riaditeľmi. Z nich Zičiovci sa po požiari r. 1800 zaslúžili o jeho záchranu a r. 1868 zriadením múzea aj o nové využitie hradu.

Spišský hrad
(NKP, zapísaná v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO)
Na deštrukcii vyspelého fortifikačného komplexu z 1. pol. 12. stor., začiatkom 13. stor., vyrástol románsky hrad s valcovou vežou a palácom, neskôr rozšírený o predhradie, gotický stredný hrad a rozľahlé opevnené nádvorie dolného hradu, slúžiace v 15. stor. za táborisko Jiskrových vojsk. Kráľovský hrad sa, r. 1464, dostal do vlastníctva Zápoľskovcov, potom Turzovcov a Čákiovcov, ktorí objekt predstavujúci jedinečnú ukážku vývoja fortifikačného staviteľstva dobudovali do konečnej podoby. Ruina hradu, po stavovských povstaniach, majiteľmi trvalo opusteného a r. 1780 zničeného požiarom, v posledných desaťročiach je postupne konzervovaná.

Červený Kameň
Dnešný hrad vybudovala od základov podnikateľská rodina augsburských Fuggerovcov, v r. 1537-56, ako modernú renesančnú pevnosť s rozľahlými skladovacími pivnicami, na mieste zbúranej gotickej fortifikácie z 13. stor. Pálfiovci po r. 1583 dostavbou a neskoršími úpravami objekt premenili na pohodlné šľachtické sídlo s reprezentačnými priestormi, pri zachovaní pevnostného charakteru stavby. Hrad je využitý na muzeálne účely.

Slovenské banské múzeum
Sústreďuje banícke pamiatky z celého Slovenska do svojich špecializovaných expozícií v Banskej Štiavnici. Starý zámok – odelenie histórie, Nový zámok – protiturecký odboj na Slovensku, Bergericht – geologická expozícia, Kammerhof – banská technika, Múzeum v prírode (skanzen) sústreďuje nadzemné a podzemné pamiatky z Banskej Štiavnice a Slovenska, Galéria Jozefa Kollára.

Považské múzeum-Čičmany, obec s unikátnou architektúrou. Zachovali sa drevenice, ktoré sú vyzdobené charakteristickými bielymi ornamentami. Ornamentami žltými a červeným, na bielom podklade, je zase zdobený ľudový odev. V Radenovom dome je národopisná expozícia. V budove kaštieľa je reštaurácia, neďaleko ubytovňa a lyžiarske vleky.

Kostoly

Biňa, Drážovce, Hronsek, Hronský Beňadik, Jasov, Kalinčiakovo, Košice, Kremnicé Bane, Kopčany, Leles, Miroľa, Skalica, Spišská Kapitula, Stará Halíč, Šaštín, Štítnik, Ulič – Krivé, Žehra, Žíp

KOSTOL A KLÁŠTOR V HRONSKOM BEŇADIKU, základy románskej baziliky sv. Beňadika sú z r. 1075. Gotický trojloďový kostol postavili v r. 1346–1410 a v 16 st. opevnili. V interiéroch sú gotické plastiky a zvyšky gotických fresiek. Neďaleko kláštora je Slovenská brána, kde rieka Hron opúšťa tesné zovretie Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca a vteká do širokej Podunajskej nížiny.

KALINČIAKOVO, románsky kostol z 12. st. s pôvodnými nástennými maľbami. Neďaleko pôvodne barokový kaštieľ z 18. st. klasicisticky prestavaný. Pri obci sú kúpele Margita-Ilona s termálnou vodou 25°C. Asi 10?km od Kalinčiakova je obec Brhlovce, rezervácia ľudovej architektúry, kde sú v tufových stenách vytesané skalné obydlia. Vznikli ako úkryty pri tureckých nájazdoch.

ROMÁNSKA ROTUNDA V SKALICI pochádza z 12. st. Na pôvodný hradný kostolík, v 17. a 18. storočí, nadstavili barokovú kopulu. Ďalšími zaujímavými objektmi sú radnica, kostoly, kláštor a Slovenský kultúrny dom z roku 1905 podľa projektu Dušana Jurkoviča. V Záhorskom múzeu sú expozície archeológie, habánskej keramiky a holíčskej majoliky.

SPIŠSKÁ KAPITULA, mestská pamiatková rezervácia, bola európskou kuriozitou – výlučne kňazská osada z 13. storočia, neskôr sídlo spišského prepošstva a biskupstva. Obývali ju len kňazi – prevažne kanonici a ich služobníctvo. Najhodnotnejší objekt – neskororománska katedrála sv. Martina z r. 1245–1273 s gotickými úpravami. V interiéri gotická freska, z r. 1317, znázorňujúca korunováciu uhorského kráľa Karola Róberta, plastiky, reliéfne epitafy, zvony. Spišská Kapitula je obohnaná hradbami z 1662–1665.

Skanzeny

Banská Štiavnica, Bardejovské kúpele, Martin, Humenné, Nitra, Pribylina, Stará Ľubovňa, Svidník, Vychylovka, Zuberec

Rezervácie ľudovej architektúry

Brhlovce, Čičmany, Osturňa, Plavecký Peter, Podbieľ, Sebechleby, Špania Dolina, Veľké Leváre, Vlkolínec, Ždiar

 

 

www.abartpress.sk

www.knihyoslovensku.sk
www.pexeso.eu
www.pohladnice.net
www.magnetky.sk
www.fotoagentura.sk


www.abartpress.sk | www.fotoagentura.sk | www.knihyoslovensku.sk | www.magnetky.sk | www.pexeso.eu | www.pohladnice.net | www.kamnaslovensku.sk | www.slovakcastles.eu | www.hradyazamky.sk | www.bratislavskyhrad.eu | www.slovakspa.eu | www.skiatlas.sk | www.najkalendar.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk | www.fotobook.sk | www.europskemestakultury.sk | www.mestakultury.sk | www.kamvmeste.sk | www.slovenskozlietadla.sk | www.demanovskadolina.eu | www.vysneruzbachy.eu | www.oscadnica.eu | www.vychodna.eu | www.pienap.eu